Απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής σε μαθητές Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ. Συμμετέχει στην συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων, που αφορούν στο μάθημα της Πληροφορικής.

Πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην Πληροφορική Υγείας (MSc Health Informatics) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης και σεμινάρια: «Ανάλυσης Συστημάτων Εφαρμογών», «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας», «Βασικών Αρχών Μαθησιακών Δυσκολιών». Έχει εργαστεί ως ωρομίσθιος Καθηγητής στο Πολεμικό Ναυτικό, σε Νοσηλευτικές Σχολές του Υπουργείου Υγείας και στο Δήμο Αμαρουσίου. Έχει μεγάλη εμπειρία διδασκαλίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στη Φυσική (Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών) στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, όσο και στην Πληροφορική (Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στη διαδασκαλία μαθημάτων των αντικειμένων του σε όλες τις βαθμίδες της Β' βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης και σε ΙΕΚ. Έχει επιμεληθεί σημειώσεων, διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων των αντικειμένων του, στο διαδίκτυο και σε φροντιστηριακά κέντρα.

Πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και παρακολουθεί διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Διαθέτει βραβεύσεις για τις συμμετοχές της σε συνέδρια παγκόσμιας εμβέλειας. Έχει δωδεκαετή διδακτικής εμπειρία στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ΙΕΚ αλλά και σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον Τομέα της Πληροφορικής και των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Κάτοχος πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.  Πιστοποιητικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μέλος της Επαγγελματικής - Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Έχει εκδώσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και θέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων των αντικειμένων του.

Απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία τόσο όσο ως προγραμματιστής στον ιδιωτικό τομέα αλλά ως καθηγητής Πληροφορικής σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.