Απόφοιτος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακός φοιτητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστήμιου. Διαθέτει βεβαίωση εκπαιδευτή ενηλίκων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύεται στα μαθήματα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με Παιδαγωγική Επάρκεια στα οικονομικά. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών). Εργάζεται ως οικονομολόγος σε ανώνυμη εταιρεία. Παράλληλα διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε διάφορες εκπαιδευτικές δομές (φροντιστήρια, ΙΕΚ, ΚΕΚ). Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο παιδαγωγικής σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Απόφοιτη του πανεπιστήμιου Πειραιά, του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Eργάζεται από το 2008 σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης και για 7 χρόνια αναλαμβάνει τη προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. Διαθέτει εμπειρία 15 ετών στη διδασκαλία των μαθημάτων ''Αρχές Οικονομικής Θεωρίας'' και ''Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων''. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει 15 έτη εμπειρίας στη διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) σε μαθητές Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ

Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τελειόφοιτος μεταπτυχιακού στον τομέα της εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος της Οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.