Απόφοιτος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακός φοιτητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστήμιου. Διαθέτει βεβαίωση εκπαιδευτή ενηλίκων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύεται στα μαθήματα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με Παιδαγωγική Επάρκεια στα οικονομικά. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Πτυχιούχος της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Τελειόφοιτος της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού.

Διαθέτει δεκαπενταετή πείρα στην εκπαίδευση, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Από την χρονιά 2018-2019 έως και σήμερα διδάσκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΜΥΑ). Απασχολείται σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ως καθηγητής Οικονομίας με εξειδίκευση στα μαθήματα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, σεμινάριο οργάνωσης και σχεδιασμού διδασκαλίας για ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευόμενους και σεμινάριο Επιμόρφωσης στο Θεσμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών). Εργάζεται ως οικονομολόγος σε ανώνυμη εταιρεία. Παράλληλα διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε διάφορες εκπαιδευτικές δομές (φροντιστήρια, ΙΕΚ, ΚΕΚ). Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο παιδαγωγικής σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Απόφοιτη του πανεπιστήμιου Πειραιά, του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Eργάζεται από το 2008 σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης και για 7 χρόνια αναλαμβάνει τη προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. Διαθέτει εμπειρία 15 ετών στη διδασκαλία των μαθημάτων ''Αρχές Οικονομικής Θεωρίας'' και ''Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων''. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει 15 έτη εμπειρίας στη διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) σε μαθητές Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ

Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.), Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) και Κοινωνιολογίας σε μαθητές Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Πολυετή εργασία ως οικονομολόγος σε ανώνυμη εταιρεία.