Τα εκπαιδευτήρια εν-τάξη αποτελούν μία καταξιωμένη επιχείρηση, με οργάνωση, που έχει ήδη δοκιμαστεί , η οποία αξιοποιεί τις ικανότητες του κάθε μέλους ξεχωριστά.

Στα εκπαιδευτήρια μας δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες μακροχρόνιων συνεργασιών εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Οι Μέτοχοι-Διευθυντές μας συμμετέχουν στα Ανοιχτά Διαδραστικά Συμβούλια με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε λειτουργικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Τα εκπαιδευτήρια μας αποτελούν πόλο έλξης άξιων και ικανών συνεργατών και καθηγητών.

Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη πρέπει να ξεκινάει από τα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτήρια μας.

banner-profit