Βήματα για τη δημιουργία εκπαιδευτηρίου :

1

Γενική επιχειρηματική παρουσίαση

2

Επιλογή Περιοχής σε συνάρτηση με την ύπαρξη κατάλληλου ακινήτου

3

Αρχικά σχέδια κατασκευής εκπαιδευτηρίου

4

Κατάρτιση προϋπολογισμού κατασκευής

5

Εξατομικευμένη επιχειρηματική πρόταση

6

Υπογραφή Σύμβασης

7

Κατασκευή εκπαιδευτηρίου και εξοπλισμός

8

Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού και εκπαίδευση

9

Αξιολόγηση της αγοράς

10

Σχεδιασμός τοπικού marketing plan

11

Προωθητικές Ενέργειες – Εκδηλώσεις

12

Αξιολόγηση και Πρόσληψη καθηγητών

13

Εκπαίδευση Προσωπικού - Σεμινάρια

dimiourgia-ekp