article image

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Σε πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας κυμάνθηκε η επίδοση των μαθητών των φροντιστηρίων «εν-τάξη» στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

Η πολυετής εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις ποιοτικές και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές διαδικασίες των φροντιστηρίων «εν-τάξη» αποτελούν εγγύηση επιτυχίας.

Το εκπαιδευτικό έτος 2022-23  2.000 οικογένειες εμπιστεύτηκαν τα φροντιστήρια «εν-τάξη».

Το 60% των μαθητών μας περνάει σε σχολή της πρώτης τους προτίμησης.

Τα φροντιστήρια «εν-τάξη» με 21 σύγχρονα εκπαιδευτήρια σε 15 περιοχές πανελλαδικά παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο μαθητών, όσο και σε επίπεδο δομών.

Δείτε αναλυτικά τους μαθητές που ξεπέρασαν φέτος τα 12.000 μόρια 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΡΙΑ
ΜΠ***ΣΗΣ ΘΑ**ΣΗΣ 19520
ΣΙ***ΙΑ ΑΓ****ΚΗ 19400
ΛΟ***ΚΗ ΕΛ****ΡΙΑ 19140
ΤΡΙ****ΝΑ ΠΑ*****ΤΑ 19100
ΤΕ****ΗΣ ΖΑ***ΙΑΣ 18900
ΠΕ****ΟΥ ΠΑΝ***ΩΤΑ 18705
ΣΙ**ΝΗ Α**Α 18660
TΣ**Η ΤΡ**ΔΑ 18640
ΠΑ***ΛΗ ΕΥ***ΙΑ 18480
ΑΛ***ΟΥ ΕΙ**ΝΗ 18480
ΚΑ***ΗΣ ΘΗ**ΑΣ 18265
ΜΕ***ΛΗΣ ΕΥ****ΛΟΣ 18250
ΚΑΝ****ΛΟΥ ΜΑ**ΝΑ 18100
ΠΕ****ΤΗΣ ΣΤ***ΟΣ 18040
ΠΑΤ***ΡΑΣ ΜΗΤ*****ΗΣ 17900
ΠΟ***ΚΗ ΕΛ**Η 17890
ΜΑ***ΣΗΣ ΑΠΌ****ΟΣ 17860
ΣΤΑ****ΑΔΗ Ε**ΝΑ 17780
ΠΑ**ΑΣ ΠΑΝ***ΩΤΗΣ 17720
ΚΑΡ****ΙΚΗ ΣΜΑ***ΔΑ 17680
ΜΑ***ΛΑ ΑΣ**ΣΙΑ-ΓΕΩ**ΙΑ 17595
ΚΑΡ*****ΝΗ Μ**ΙΑ 17580
ΠΕΤ*****ΛΟΥ Μ***ΝΑ-ΕΦΡ***ΙΑ 17560
Δ**ΟΥ ΑΝ****ΣΗΣ 17560
ΦΡΑ****ΛΗΣ ΣΟ***ΛΗΣ 17530
ΒΟΥ****ΑΚΗ ΜΑ**Α-ΑΝ**Α 17480
ΖΑΟ**Η ΕΙ**ΝΗ 17420
ΜΠ****ΝΗΣ ΠΑΝ****ΤΗΣ 17400
ΓΛ**ΟΣ ΦΙΛ***ΟΣ 17380
ΤΣΙΛ******ΔΑΚΗ ΑΙΚ*****ΝΗ 17205
ΓΙΑ***ΛΗΣ Ν**ΟΣ 17165
ΣΥ***ΟΣ ΓΙ***ΗΣ 17160
ΤΣΟ******ΚΗΣ Μ**ΑΣ 17120
ΖΑ****ΗΣ ΙΩ***ΗΣ 17095
ΓΚ**ΜΑ ΒΑ****ΚΗ 17040
ΡΟ***ΟΣ ΧΡ***ΟΣ 17000
ΚΑΚ*****ΝΗΣ ΠΑ****ΛΟΣ 16950
ΚΛ***ΑΚΗ ΔΕΣ***ΝΑ 16940
Θ**ΗΣ ΠΑ***ΙΟΣ 16920
ΚΑ***ΛΕ ΜΑ*****ΝΗ 16920
ΧΑΤ*****ΡΓΙΟΥ Μ**ΙΑ-ΕΙ**ΝΗ 16880
ΤΣΟ***ΛΑ ΑΝΑ***ΣΙΑ 16840
T**Α ΕΥΑ***ΛΙΑ-ΕΙ**ΝΗ 16820
ΠΑ**ΑΣ ΧΡΙΣ****ΡΟΣ 16810
Χ**ΚΟ ΜΠ**ΣΑ 16805
ΠΑΡΑ*******ΥΛΟΥ Ζ*Η 16740
ΓΚ****ΣΚΑ ΒΙ**ΟΡ 16720
ΓΕ****ΥΛΙΑ Δ*ΡΑ 16680
ΜΑ****ΑΣ ΓΙΩ**ΟΣ 16600
ΠΙΠΕ*****ΛΟΣ ΚΩΝΣ*****ΝΟΣ 16560
ΤΡΙ****ΛΗΣ ΑΠΌ***ΛΗΣ 16560
ΒΥ***ΛΚΑ ΑΛΕ***ΔΡΑ 16540
ΡΟΥ****ΩΤΗ ΣΟ**Α 16510
ΟΙΚΟ****ΔΗΣ ΣΤΕ**ΝΟΣ 16380
ΣΤ***ΟΥ Ε**ΝΗ 16380
ΨΥ**Η ΣΤ**ΛΑ 16280
ΝΟ***ΙΟΣ ΠΑΣ**ΛΗΣ-ΝΕΚ***ΙΟΣ 16280
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΩ**ΟΣ 16198
ΦΑ***ΛΑΣ ΑΓ***ΟΣ 16100
Μ**ΤΗ ΣΤ****ΙΝΑ 16095
ΜΑ**ΙΡΑ ΚΥΡ**ΚΗ 16060
ΣΥΜ***ΑΚΗ ΤΑ**Α 16020
ΜΑΘ*****ΚΗ Μ**ΙΑ 15980
ΔΟΡ***ΗΣ ΚΩΝΣ*****ΝΟΣ 15945
ΑΦΕ*****ΙΔΟΥ ΦΑ**ΡΑ 15940
ΠΡΙ***ΛΟΣ ΔΗ**ΤΡΗΣ 15860
ΠΟ***ΟΥ ΒΑΣ***ΚΗ ΕΙ**ΝΗ 15800
Χ**ΝΗ ΜΙ***ΛΑ 15780
ΚΑΤΣ*****ΠΑΣ ΓΙΩ**ΟΣ 15780
ΧΛΙ****ΚΗΣ ΧΡ***ΟΣ 15740
ΜΑΚ****ΡΗΣ ΔΗ**ΤΡΗΣ 15740
ΠΑΝΑ*******ΥΛΟΥ ΕΙ**ΝΗ 15700
ΕΥΜ*******ΛΟΥ ΚΩΝ******ΝΑ 15640
Δ**ΕΣ ΚΩΝΣ*****ΝΟΣ 15620
Μ***ΥΖΑ ΑΝ***ΙΑ 15620
ΠΕ***ΔΗΣ ΜΙ**ΛΗΣ 15610
ΓΚΟ***ΗΣ ΑΓ***ΟΣ 15464
Ρ**ΑΣ ΔΗΜ**ΗΣ ΠΑΡΑΣΚ***Σ 15420
ΘΕ***ΑΚΗ Ν**Η 15340
ΛΑΜ*****ΥΛΟΣ ΚΩΝΣ*****ΝΟΣ 15310
ΚΥΡΙΑ*****ΛΟΣ Π**ΗΣ 15300
ΚΕ***ΙΔΑΣ ΓΙΩ**ΟΣ 15300
ΜΠ**ΣΗ ΑΓΓ***ΚΗ 15280
ΝΤ**ΟΥ Μ**ΙΑ-ΧΡΥ***ΛΑ 15180
ΜΑ****ΑΔΗ Α**Α 15180
ΜΠ*****ΚΗΣ ΙΩ***ΗΣ 15140
ΠΑ***ΛΗ ΑΝΔ***ΝΑ 15080
ΦΡΑ*****ΚΑΚΗ ΜΑΡ***ΘΗ 15045
ΠΑ**ΑΣ ΑΛΕ*****ΟΣ 15020
ΤΣΙ**ΟΥ ΣΤΑ****ΝΝΑ 15000
ΣΙΟ***ΤΑΣ ΔΗ**ΤΡΗΣ 14960
ΑΚΟ****ΑΚΗ ΜΑΡ***ΝΑ 14880
ΛΑ**ΡΟΥ Μ**ΙΑ 14860
ΠΑΓ**ΚΗΣ ΚΩΝΣ*****ΝΟΣ 14840
ΜΟΥ***ΣΟΥ Μ**ΙΑ 14820
ΠΙ**Α ΑΛ**ΡΟ 14820
ΠΑΝ***ΚΗΣ ΓΙΩ**ΟΣ 14800
ΘΕΟ***ΟΥΣ ΑΓΓ***ΚΗ 14800
Π***ΤΗ ΡΙΚ***ΤΟ 14790
ΜΑ***ΝΙ ΜΕ**ΝΑ 14755
ΔΡ**ΛΙΑ Α**ΝΑ 14740
ΚΟ***ΝΟΣ ΑΓ***ΟΣ 14680
ΞΕΝ**ΗΣ ΚΔΗ**ΤΡΗΣ 14620
ΓΚ**ΟΣΗ ΜΑΡ***ΝΑ 14560
Β***ΗΣ ΑΡ***ΙΟΣ 14560
Π**ΟΣ ΓΕΩ***ΟΣ ΔΗΜ***ΙΟΣ 14500
ΚΑΤ****ΙΡΗ ΔΕ***ΙΝΑ-ΑΝΤ***ΝΗ 14480
ΝΙΚ****ΑΚΟΥ ΕΥ***ΙΑ 14450
ΒΡΑ***ΛΑ ΦΩ***ΝΗ 14440
ΓΕΩΡ*****ΛΟΣ ΚΩΝΣ*****ΝΟΣ 14400
ΛΙ**ΣΗ ΓΙ**ΛΗ 14400
ΠΗ***ΑΣ ΚΩΝΣ*****ΝΟΣ 14380
ΧΑΤ*****ΓΑΚΗ Μ**ΙΑ 14360
ΜΠ*****ΟΛΟΥ ΣΤ***ΝΙΑ 14340
ΠΑΤ***ΡΑΣ ΕΛΕ****ΙΟΣ 14260
Π**ΟΥ - ΔΙΑ****ΑΚΗ ΒΕ**ΤΙΑ 14160
ΠΑΡ***ΑΚΗ ΓΕ**ΓΙΑ- ΝΑΤ**ΙΑ 14120
ΑΓΓ**ΟΥ ΓΕ**ΓΙΑ 14120
ΦΡΑ****ΛΗΣ ΙΩ***ΗΣ 14010
Μ**ΚΑ ΑΝΑ***ΣΙΑ 13985
ΧΕΡΓ****ΤΖΗ ΣΩ**ΡΙΑ-ΔΕ***ΙΝΑ 13980
ΣΑΡ****ΚΗΣ ΝΙ***ΑΟΣ 13940
ΣΤΑ*****ΥΛΟΥ ΑΙΚ*****ΝΗ 13860
ΒΥ***ΛΚΑ ΑΓ**Η 13860
ΠΑ***ΖΗΣ ΑΛΕ*****ΟΣ 13800
ΜΑΘ*****ΚΗΣ ΚΩΝΣ*****ΝΟΣ 13760
ΣΠΗ***ΤΗΣ ΣΤΑ**ΟΣ 13720
ΚΟ**ΠΑΣ ΙΑΣ**ΑΣ 13680
ΜΑ*****ΑΤΙΔΗ Ε***ΔΑ 13640
AΠ**ΓΗΣ ΧΑΡ****ΠΟΣ 13580
ΤΟΥΤ****ΚΗ Μ**ΙΑ 13560
ΡΙ**ΑΣ ΖΑ***ΙΑΣ 13500
ΛΑ***ΚΗΣ ΝΙ***ΑΟΣ 13480
ΧΑ***ΡΑΙ ΑΓ***ΟΣ 13470
Δ**ΚΑ ΔΗΜ**ΡΗΣ-ΕΥΑ***ΛΟΣ 13460
ΓΕΩ****ΔΗΣ ΝΑΣ ΕΜΠΑ 13460
ΤΣΙ*****ΙΚΟΥ ΕΙ**ΝΗ 13440
Ψ*ΜΑ ΕΙ**ΝΗ 13420
ΤΖ***ΚΗ ΧΑΡ***ΕΙΑ 13405
ΚΟΥΤ***ΚΟΥ ΝΕ***Η Σ**ΙΑ 13320
ΚΑΛ***ΖΗΣ ΜΙ**ΛΗΣ 13320
ΣΤΑ****ΚΗΣ ΑΓ***ΟΣ 13280
ΤΡΙΑΝ*********ΥΛΟΣ ΙΩ***ΗΣ 13215
ΚΟ***ΑΣ ΝΙ***ΑΟΣ 13185
ΜΠ****ΙΟΥ ΑΛΕ***ΔΡΑ 13180
ΚΑΛ***ΙΟΥ ΚΩΝ******ΝΑ 13120
ΜΠ****ΚΗΣ ΒΑΣΙ***ΟΣ 13040
ΚΗ**ΑΡΗ ΕΒ**ΙΝΑ 13010
ΕΓ***ΖΟΥ - ΑΓΑ***ΝΟΥ ΗΛ***ΝΑ 12980
ΚΑ***ΔΗΣ ΧΡΥΣ****ΝΤΗΣ ΔΗ***ΡΙΟΣ 12970
Λ**Α ΑΝ***ΛΑ 12880
ΤΑ****ΑΡΗΣ ΘΕΟΔ***ΟΣ 12860
ΤΑ**Α ΕΥ***ΙΑ 12840
ΓΚ***ΤΣΑ ΜΕ**ΝΑ-Μ**ΙΑ 12820
ΓΙΑΠ****ΓΛΟΥ ΚΩΝ******ΝΑ 12800
ΡΟ*****ΟΥΛΟΥ ΕΛ**Η 12800
ΓΚΙ**ΛΗΣ ΔΗΜ**ΡΗΣ 12760
ΣΤΡΑ*****ΝΝΗ ΑΓΓ***ΚΗ-ΝΕ**ΛΗ 12740
Κ***ΕΛΗ ΣΟ**Α 12720
Α***ΡΗ ΠΑΝΑ***ΤΑ 12680
Μ**ΟΥ ΒΑΣ***ΚΗ 12580
ΤΣΑ***ΧΑ ΕΒ**ΙΝΑ 12560
ΓΟ***ΙΔΗΣ ΜΑ**ΟΣ 12540
ΡΟ****ΝΗ ΣΠΥ****ΥΛΑ 12500
ΑΔΕ***ΔΗΣ ΣΩ***ΙΟΣ 12460
ΑΝ***ΟΥ ΚΑΤ***ΝΑ 12460
Ψ**ΑΣ ΓΕ***ΙΟΣ-ΠΑΝ***ΙΤΗΣ 12440
ΜΑΣ***ΛΑ ΚΩΝ******ΝΑ 12420
ΠΟΥ*****ΙΔΗΣ ΦΙΛ***ΟΣ 12420
ΠΑΠ******ΑΤΟΥ ΜΑ***ΡΙΤΑ 12380
Α***ΙΟΥ ΑΠΌ***ΛΗΣ 12380
ΕΥΓ****ΟΣ ΑΠΌ****ΟΣ 12360
ΒΟ**ΙΚΑ ΕΥ****ΙΑ 12340
ΠΑΠ****ΝΝΟΥ ΝΙ***ΑΟΣ 12280
ΣΠΕ***ΩΤΗ ΠΑΝΑ***ΤΑ 12260
ΚΑ**ΤΑΣ ΠΑΝΑ****ΗΣ ΟΡ**ΑΣ 12240
ΘΕ***ΡΗ ΕΙ**ΝΗ 12200
ΙΩ***ΟΥ ΑΝΔ***ΝΑ 12120
ΣΑΝΤ*****ΓΛΟΥ ΘΕ***ΡΑ 12100
ΠΟΛ******ΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕ****ΩΝ 12080
ΚΑΤΣ*****ΝΗ ΑΓΓ***ΚΗ 12080
Μ***ΤΖΙΑ ΒΑΣ***ΚΗ 12060